rajd rogalin

Ukraina

3 marca 2022
Przedstawiamy uchwałę Zarządu Głównego PTTK, która została podjęta w sprawie pomocy humanitarnej osobom poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie. Jednocześnie zachęcamy do dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy wskazany przez Zarząd Główny PTTK, z którego środki zostaną przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej.

Ukraina

26 lutego 2022
Solidaryzując się z Ukrainą, prosimy o zapoznanie się z apelem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o pomoc dla dotkniętych wojną obywateli tego kraju. Uruchomiona zostaje m.in. zbiórka publiczna – najbardziej potrzebne artykuły (m.in. środki opatrunkowe, żywność długoterminową, środki higieniczne) będzie można przekazywać w godz. 9:00-18:00 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu (ul. Dworcowa 24) i Kobylnicy (ul. Poznańska 4). 
Więcej informacji...

Ryszard Socha

W dniu 3 lutego 2022 roku odszedł na wieczną wędrówkę członek naszego Oddziału

śp. RYSZARD SOCHA

Członkom Oddziału: żonie Urszuli, synowi Rafałowi i synowej Elwirze
składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
Jesteśmy z Wami w tej trudnej chwili.

Koleżanki i koledzy z Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu

otp

2 lutego 2022
Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu zachęca do indywidualnego "szybkiego treningu" na orientację, który oferowany jest w ramach projektu "Poznaj Poznań" przez Stowarzyszenie Biegaj z Mapą. Od 12 do 16 lutego 2022 roku dostępne są dwie trasy na osiedlu Lecha w Poznaniu – dla początkujących (ok. 1,3 km) i bardziej zaawansowanych (2,4 km). Więcej informacji o trasach...

Przodownik Turystyki Górskiej

17 stycznia 2022
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, po pomyślnie zdanym egzaminie, nadała 17 listopada 2021 roku koledze Rafałowi M. Socha uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej (nr leg. 8355) na Sudety. Kolega Rafał jest prezesem Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu, członkiem oddziałowej komisji turystyki górskiej. Pełni również funkcję przewodniczącego komisji turystyki pieszej oraz komisji imprez na orientację naszego oddziału. Serdecznie gratulujemy!

70 lat OTP7 stycznia 2022
W 2022 roku przypada 70-lecie zorganizowanej turystyki pieszej, jak również 70-lecie Odznaki Turystyki Pieszej. Z tej okazji ustanowiona została okolicznościowa odznaka, którą można zdobywać na terenach nizinnych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejście 70 km, zgodnie z regulaminem OTP. Odznakę można weryfikować w naszym referacie. Książeczki można składać na dyżurach, w biurze oddziału. Więcej o odznace...

Boże Narodzenie

24 grudnia 2021

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia,
szybkiego końca pandemii
oraz samych pięknych wędrówek w nowym roku 2022

życzą

członkowie i Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu

oino20 grudnia 2021
Zachęcamy do zdobywania Odznaki Imprez na Orientację (regulamin) oraz Odznaki Turystyczyno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację (regulamin). Stopień popularny każdej z tych odznak można uzyskać już po zaliczeniu 5 tras lub uczestnictwie w 5 imprezach. Weryfikacji tych odznak można dokonać w naszym Referacie Weryfikacyjnym OInO nr 412, prowadzonym przez Harcerski Klub Turystyczny "Azymut" w Swarzędzu. Książeczki można składać na dyżurach, w biurze oddziału.

Bogdan KucharskiZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kolegi BOGDANA KUCHARSKIEGO z Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Poznaniu, przodownika turystyki pieszej, doświadczonego znakarza szlaków pieszych, założyciela i prezesa w latach 1990-1994 i 2006-2010 Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych. Autora wielu książek i publikacji turystyczno-krajoznawczych dotyczących nie tylko Wielkopolski, ale także Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Cześć Jego pamięci!

Członkowie i Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu