marzanna pixabay cc0

70 lat OTP7 stycznia 2022
W 2022 roku przypada 70-lecie zorganizowanej turystyki pieszej, jak również 70-lecie Odznaki Turystyki Pieszej. Z tej okazji ustanowiona została okolicznościowa odznaka, którą można zdobywać na terenach nizinnych w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejście 70 km, zgodnie z regulaminem OTP. Odznakę można weryfikować w naszym referacie. Książeczki można składać na dyżurach, w biurze oddziału. Więcej o odznace...

Boże Narodzenie

24 grudnia 2021

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia,
szybkiego końca pandemii
oraz samych pięknych wędrówek w nowym roku 2022

życzą

członkowie i Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu

oino20 grudnia 2021
Zachęcamy do zdobywania Odznaki Imprez na Orientację (regulamin) oraz Odznaki Turystyczyno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację (regulamin). Stopień popularny każdej z tych odznak można uzyskać już po zaliczeniu 5 tras lub uczestnictwie w 5 imprezach. Weryfikacji tych odznak można dokonać w naszym Referacie Weryfikacyjnym OInO nr 412, prowadzonym przez Harcerski Klub Turystyczny "Azymut" w Swarzędzu. Książeczki można składać na dyżurach, w biurze oddziału.

Bogdan KucharskiZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kolegi BOGDANA KUCHARSKIEGO z Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Poznaniu, przodownika turystyki pieszej, doświadczonego znakarza szlaków pieszych, założyciela i prezesa w latach 1990-1994 i 2006-2010 Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych. Autora wielu książek i publikacji turystyczno-krajoznawczych dotyczących nie tylko Wielkopolski, ale także Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Cześć Jego pamięci!

Członkowie i Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu

Odznaka Turystyki Pieszej PTTK15 grudnia 2021
Zachęcamy do zdobywania odznak turystyki pieszej. Dla najmłodszych, w wieku do 10 lat, polecamy "Siedmiomilowe Buty" w stopniach: srebrnym i złotym. Starsi turyści mają do dyspozycji m.in. popularną OTP (bez stopni); małą OTP w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym oraz dużą OTP w stopniach: srebrnym i złotym. Zapraszamy do weryfikacji odznak w naszym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym OTP, któremu przewodniczy kol. Rafał M. Socha. Książeczki można składać na dyżurach, w biurze oddziału.

70 lat poznajemy Polskę z PTTK10 grudnia 2021
Przypominamy, że z uwagi na pandemię koronawirusa kadencja władz PTTK wszystkich szczebli podlega przedłużeniu zgodnie ustawą prawo o stowarzyszeniach. W tej kwestii nadal obowiązujące jest Stanowisko Zarządu Głównego PTTK w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej z listopada 2020 roku oraz informacja z 10 lipca 2021 roku. Mamy nadzieję, że poprawa sytuacji epidemiologicznej pozwoli na organizację w 2022 roku walnych zebrań kół i klubów, zjazdów oddziałów oraz XX Walnego Zjazdu PTTK. 
Dokument do pobrania...

HKT Azymut

28 listopada 2021
W dniach 11-14 listopada 2021 roku odbył się XXXIII/XXXIV Zjazd Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu. Tym razem nasi harcerze wyruszyli w Masyw Ślęży, Góry Sowie, a nawet w Karkonosze. Bazą wyprawy było schronisko PTTK "Pod Wieżycą", wybudowane w 1927, a zlokalizowane na przełęczy pod Wieżycą, zwanej też Kamiennym Siodłem, w obrębie Sobótki.

Instruktor Krajoznawstwa Regionu

26 listopada 2021
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK poinformowała, że kolega Piotr Osiewicz został mianowany Instruktorem Krajoznawstwa Regionu (nr leg. 2450/R/2021). Kolega Piotr jest prezesem Oddziału PTTK "Meblarz", przewodniczącym oddziałowej komisji krajoznawczej, autorem licznych artykułów z zakresu krajoznawstwa, które od lat ukazują się w prasie lokalnej.

otp

24 listopada 2021
Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK "Meblarz" informuje, że w dniach 10-12 grudnia 2021 roku w Chęcinach odbędzie się XXIII Zlot Przodowników InO, organizowany przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz szkolenie kadry związanej z InO. Zgłoszenia na zlot przyjmowane są do 29 listopada 2021 roku.
Więcej informacji o wydarzeniu...