rajd rogalin

Odznaka Turystyki Pieszej PTTK15 grudnia 2021
Zachęcamy do zdobywania odznak turystyki pieszej. Dla najmłodszych, w wieku do 10 lat, polecamy "Siedmiomilowe Buty" w stopniach: srebrnym i złotym. Starsi turyści mają do dyspozycji m.in. popularną OTP (bez stopni); małą OTP w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym oraz dużą OTP w stopniach: srebrnym i złotym. Zapraszamy do weryfikacji odznak w naszym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym OTP, któremu przewodniczy kol. Rafał M. Socha. Książeczki można składać na dyżurach, w biurze oddziału.

70 lat poznajemy Polskę z PTTK10 grudnia 2021
Przypominamy, że z uwagi na pandemię koronawirusa kadencja władz PTTK wszystkich szczebli podlega przedłużeniu zgodnie ustawą prawo o stowarzyszeniach. W tej kwestii nadal obowiązujące jest Stanowisko Zarządu Głównego PTTK w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej z listopada 2020 roku oraz informacja z 10 lipca 2021 roku. Mamy nadzieję, że poprawa sytuacji epidemiologicznej pozwoli na organizację w 2022 roku walnych zebrań kół i klubów, zjazdów oddziałów oraz XX Walnego Zjazdu PTTK. 
Dokument do pobrania...

HKT Azymut

28 listopada 2021
W dniach 11-14 listopada 2021 roku odbył się XXXIII/XXXIV Zjazd Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu. Tym razem nasi harcerze wyruszyli w Masyw Ślęży, Góry Sowie, a nawet w Karkonosze. Bazą wyprawy było schronisko PTTK "Pod Wieżycą", wybudowane w 1927, a zlokalizowane na przełęczy pod Wieżycą, zwanej też Kamiennym Siodłem, w obrębie Sobótki.

Instruktor Krajoznawstwa Regionu

26 listopada 2021
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK poinformowała, że kolega Piotr Osiewicz został mianowany Instruktorem Krajoznawstwa Regionu (nr leg. 2450/R/2021). Kolega Piotr jest prezesem Oddziału PTTK "Meblarz", przewodniczącym oddziałowej komisji krajoznawczej, autorem licznych artykułów z zakresu krajoznawstwa, które od lat ukazują się w prasie lokalnej.

otp

24 listopada 2021
Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK "Meblarz" informuje, że w dniach 10-12 grudnia 2021 roku w Chęcinach odbędzie się XXIII Zlot Przodowników InO, organizowany przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz szkolenie kadry związanej z InO. Zgłoszenia na zlot przyjmowane są do 29 listopada 2021 roku.
Więcej informacji o wydarzeniu...

Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

22 listopada 2021
Miło nam poinformować, że Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK, w uznaniu wieloletnich dokonań dla dobra i rozwoju turystyki pieszej, podziękowała za dotychczasowy wkład w czynną promocję idei poznawania Ojczyzny przez wędrowanie dwóm członkom naszego oddziału. Dyplomem "Zasłużony dla Turystyki Pieszej" wyróżnieni zostali phm. Jakub Szmania oraz hm. Patryk Mazurkiewicz – przodownicy turystyki pieszej z Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu. Serdecznie gratulujemy!

trzy korony

19 listopada 2021
Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, kolega Roman Domański został wyróżniony odznaką "25 lat w PTTK". Kolega Roman wstąpił do Towarzystwa w 1994 roku. Z uwagi na pandemię koronawirusa wręczenie odznaki nastąpiło jednak dopiero w 2021 roku. Kolega Roman jest przodownikiem turystyki pieszej i górskiej oraz instruktorem krajoznawstwa regionu.

Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

9 listopada 2021
Miło nam poinformować, że Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK za długoletnią działalność w dziedzinie turystyki pieszej nadała tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej PTTK dwóm działaczom naszego oddziału. Wyróżnienie to otrzymali kol. Piotr Osiewicz (774H) i kol. Jan Mrula (775H). Serdecznie gratulujemy!

Andrzej PrzychodzkiZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
dra ANDRZEJA PRZYCHODZKIEGO
wybitnego regionalisty, krajoznawcy, przyjaciela naszego Oddziału, współtowarzysza wielu naszych imprez turystycznych, wspaniałego i niezwykłego człowieka. Rodzinie i Bliskim śp. Andrzeja składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Członkowie i Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu