wakacje pixabay cc0

azymut22 lutego 2019
Każdego roku 22 lutego obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej - święto skautów i harcerzy na całym świecie. Od ponad 30 lat w Oddziale PTTK "Meblarz" w Swarzędzu działa Harcerski Klub Turystyczny "Azymut", będący jednocześnie jednostką Związku Harcerstwa Polskiego. W tym szczególnym dniu przekazujemy dla wszystkich pozdrowienia od naszych harcerzy.

rok15 lutego 2019
Miło nam poinformować, że w dniu 7 lutego 2019 roku Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK powołała przy naszym oddziale Zespół Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej i nadała mu numer ewidencyjny CXXVII. W skład zespołu weszli: Roman Domański (przewodniczący) oraz Rafał M. Socha. W trakcie piątkowych dyżurów w biurze oddziału, wszyscy zainteresowani mogą przekazywać swoje książeczki do weryfikacji.

ptg pttk

12 lutego 2019
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK "Meblarz" informuje, że w środę 20 marca 2019 roku o godz. 16:00, Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK w Poznaniu organizuje egzaminy na nadanie i rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK. Szczegółowe informacje...

kop box24 stycznia 2019
W dniu 18 stycznia 2019 roku Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu utworzył również oddziałową Komisję Ochrony Przyrody. W skład komisji powołano następujące osoby: Elwirę Socha - która została jej przewodniczącą, Romana Domańskiego, Joannę Korcz-Koralewską, Jana Mrulę oraz Rafała M. Sochę.

kkraj box22 stycznia 2019
W dniu 18 stycznia 2019 roku Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu utworzył oddziałową Komisję Krajoznawczą. W skład komisji powołano: Piotra Osiewicza - który został jej przewodniczącym, Romana Domańskiego (Instruktora Krajoznawstwa Regionu), Eugeniusza Kaczmarka, Jana Mrulę, Renatę Pawlicką, Rafała M. Sochę (Instruktora Krajoznawstwa Regionu) oraz Janusza Żygadło.

mlodziez10 stycznia 2019
Uznając dorobek szkolnych kół krajoznawczych, w stulecie ich powołania i rozpoczęcia zorganizowanego ruchu krajoznawczego w polskiej szkole, Zarząd Główny PTTK postanowił ogłosić rok 2019 – Rokiem Młodych w PTTK. Jednocześnie przyjęte zostało hasło programowe Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na rok 2019 "Z PTTK wspólnym szlakiem". Więcej...