wakacje pixabay cc0

wielkanoc

3 kwietnia 2021
Członkom, przyjaciołom i sympatykom naszego Oddziału składamy tradycyjnie z okazji Świąt Wielkanocnych najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, miłej atmosfery świątecznej i niezachwianej nadziei, że czas epidemii się skończy! Trzymajcie się mocno!

Do zobaczenia na turystycznych szlakach!
Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu

Kondolencje11 lutego 2021
"Panie Marianie, żegnam Pana i oddaję pokłon pełen szacunku. Wiele wspomnień nas łączy. Wycieczki przez Pana organizowane dały mnie i moim podopiecznym wiele radości. Rajdy Przyjaciół Dębów Rogalińskich z malowaniem, za które były wspaniałe nagrody, wspomina wiele osób, które w latach 90. były dziećmi. Cześć pamięci! Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!" – Lucyna Smok, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich

 

Odznaka z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Turysty10 lutego 2021
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK "Meblarz" informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem oraz prośbami turystów, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przedłużył projekt Pamiątkowej Odznaki Turystycznej 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Odznakę można zdobyć do końca roku 2021, odwiedzając podczas górskich wycieczek jedno ze schronisk na Małopolskim Szlaku Papieskim im. Jana Pawła II (Leskowiec, Markowe Szczawiny, Hala Krupowa, Turbacz, Prehyba, Polana Chochołowska). Więcej informacji...

Kondolencje8 lutego 2021
Dzisiaj, na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu, pożegnaliśmy śp. Mariana Jaskułę, założyciela i Prezesa Zarządu Oddział PTTK "Meblarz" w latach 1983-2009, Prezesa Honorowego Oddziału. Msza Św. zamówiona przez Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK za śp. Kolegę Mariana, zostanie odprawiona w dniu 11 kwietnia 2021 roku (niedziela) o godz. 11:00, w Kościele św. Wojciecha, na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu.

 

Marian JaskułaZ wielkim żalem zawiadamiamy Członków i Przyjaciół Oddziału, że w dniu 31 stycznia 2021 roku zmarł Nasz Drogi Prezes Honorowy Oddziału, Członek Honorowy PTTK, założyciel i długoletni Prezes Zarządu Oddziału
kol. MARIAN JASKUŁA.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 8 lutego 2021 roku o godz. 9:20
na Cmentarzu Miłostowo (od ul. Gnieźnieńskiej). Prosimy o liczny udział w tej smutnej uroczystości. Więcej już, poza pamięcią, nie możemy zrobić dla Naszego Kochanego Prezesa...
Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz"

sp marian jaskula

 

Urodził się 16 października 1932 roku w Poznaniu jako najstarszy syn Stefana Jaskuły i Marianny zd. Strassburger. Dzieciństwo spędził na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu. W 1940 roku jego ojciec został aresztowany przez niemieckich okupantów. W czasie II wojny światowej uczył się w szkole dla dzieci polskich, utworzonej przez Niemców, oraz na tajnych kompletach. Latem 1944 roku uciekł z transportu młodzieży polskiej wywożonej na roboty rolne do Rzeszy. Po wyzwoleniu podjął naukę w szkole średniej. Później, zmuszony trudnymi warunkami bytowymi po śmierci ojca, rozpoczął pracę zawodową. W latach 1951–1959 służył w wojsku, a następnie rozpoczął pracę na Górnym Śląsku, cały czas uzupełniając wykształcenie i podnosząc kwalifikacje. Zawarł związek małżeński z Eugenią Marią Kurasz. W 1968 roku powrócił do Poznania. Od 1973 roku związany ze Swarzędzem, gdzie zatrudniony był w Swarzędzkich Fabrykach Mebli na stanowisku ekonomisty oraz szefa zespołu kontroli wewnętrznej. W zakładzie tym pracował do przejścia na emeryturę. W latach 1979–1989 był członkiem Miejskiej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki przy Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, natomiast od 1985 do 1988 roku członkiem Komitetu Obchodów 350-lecia Swarzędza.

Od 1947 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1956 roku wstąpił w Katowicach do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W latach 1970–1973 pełnił funkcję członka prezydium i wiceprezesa tamtejszego oddziału. Od 1975 do 1983 roku był prezesem koła zakładowego nr 98 przy Swarzędzkich Fabrykach Mebli. W 1983 roku założył i nieprzerwanie do roku 2009 pełnił funkcję prezesa Oddziału PTTK „Meblarz” w Swarzędzu, do 1990 roku funkcjonującego jako oddział zakładowy.

Pełnił liczne funkcje społeczne w strukturach organizacyjnych PTTK, był m.in.:
- wiceprezesem Oddziału Poznań – Nowe Miasto (1980-1983),
- wiceprzewodniczącym Komisji Krajoznawczej i Ochrony Zabytków Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu (1976-1991),
- członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu (1985-1989),
- członkiem Zarządu Głównego (1985-1997),
- wiceprezesem Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów (1993-2003),
- wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Komisji Krajoznawczej,
- prezesem Klubu Turystyki Górskiej „Smrek” przy Oddziale „Meblarz”.

Był inicjatorem i bezpośrednim organizatorem licznych imprez turystyczno-krajoznawczych, obozów wędrownych i wypraw górskich, w tym m.in. XXV Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego „Wielkopolska” w 1984 roku. Autor licznych artykułów krajoznawczych i turystycznych, m.in. przez 15 lat prowadził dział turystyczny w gazecie zakładowej SFM „Segmenty” oraz był członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika krajoznawczego „Znad Warty”.

Posiadał uprawnienia kadry PTTK: przodownika turystyki górskiej, przodownika turystyki pieszej, instruktora krajoznawstwa Polski, strażnika ochrony przyrody oraz instruktora szkolenia kadr. Został wyróżniony tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej.

16 września 2005 roku, obradujący w Warszawie XVI Walny Zjazd PTTK nadał Marianowi Jaskule godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jako osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce. Na VIII Zjeździe Oddziału PTTK „Meblarz” w 2009 roku zakończył pełnienie funkcji prezesa oddziału – uchwałą zjazdu został wyróżniony tytułem honorowego prezesa tej jednostki. Ponadto w uznaniu zasług, Rada Miejska w Swarzędzu nadała 2 marca 2010 roku Marianowi Jaskule odznaczenie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.

Marian Jaskuła został wyróżniony m.in. następującymi odznaczeniami:
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Srebrny Krzyż Zasługi,
- Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
- Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki”,
- Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”,
- Złota Odznaka „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego",
- Odznaka „Zasłużony dla Województwa Poznańskiego",
- Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”,
- Odznaka Honorowa Miasta Poznania,
- Odznaczenie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”,
- Złota Odznaka Federacji Sportowej „Ogniwo",
- Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK”,
- Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa,
- Medal 350-lecia Swarzędza,
- Złota Honorowa Odznaka PTTK.
- Złota Odznaka Zasłużony w pracy w PTTK wśród młodzieży
- Medal 50-lecia PTTK
- Medal Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK
- Medal Komisji Kół i Oddziałów Zakładowych Zarządu Głównego PTTK
- Medal Franciszka Jaśkowiaka „Za zasługi w krzewieniu krajoznawstwa i turystyki w Wielkopolsce”

Marian Jaskuła zmarł w dniu 31 stycznia 2021 roku. Pogrzeb odbył się w dniu 8 lutego 2021 roku o godz. 9:20 na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu (od ul. Gnieźnieńskiej). W ostatniej drodze Honorowego Prezesa Oddziału żegnał m.in. sztandar Zarządu Głównego PTTK.

HKT Azymut - Murowana Goślina30 stycznia 2021
Harcerski Klub Turystyczny "Azymut" w Swarzędzu zainaugurował program na rok 2021 pod hasłem "Wokół Poznania". Harcerze mają w planie odwiedzić wszystkie gminy tworzące powiat poznański i poznać ciekawe obiekty krajoznawcze na ich terenie. W styczniu były to miasto i gmina Murowana Goślina oraz gmina Czerwonak. Na szlaku rajdu motorowego znalazła się Murowana Goślina, Park Dzieje, Bolechowo-Osiedle z fabryką firmy Solaris, Trzaskowo z polem golfowym, Owińska z zespołem pocysterskim, Czerwonak oraz Dziewicza Góra.

 

Eugeniusz KowalskiZ głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 16 stycznia 2021 roku
zakończył swoją ziemską wędrówkę
śp. EUGENIUSZ KOWALSKI
Członek Honorowy PTTK, jeden ze współzałożycieli i wieloletni wiceprezes
Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK.
Msza Św. pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 27 stycznia 2021 roku
o godz. 13:00 w kościele św. Barbary w Luboniu. Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 14:00 na cmentarzu w Luboniu.

Górska Odznaka Turystyczna PTTK18 stycznia 2021
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, książeczki GOT należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki lub po uzyskaniu każdej normy zaliczanej odznaki "Za wytrwałość" najpóźniej do 31 stycznia następnego roku, po roku w którym je spełniono. Zapraszamy do weryfikacji odznak w naszym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym GOT, któremu przewodniczy kol. Roman Domański. Książeczki można składać na najbliższych dyżurach, w biurze oddziału.