rajd rogalin

wielkanoc pixabay cc0

21 kwietnia 2019
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych, 
a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą

życzy

Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu

kino box28 marca 2019
Wielkim sukcesem okazał się udział członków Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu w VIII Ogólnopolskim InO w nieznane!, które odbyło się w dniach 15-16 marca 2019 roku. W piątek, w Środzie Wielkopolskiej odbył się etap nocny, w którym I miejsce zajął hm. Rafał M. Socha. W etapie tym uczestniczyli również phm. Jakub Szmania i phm. Filip Kopczyński.

oino4 marca 2019
Miło nam poinformować, że w dniu 15 lutego 2019 roku Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK powołała przy naszej oddziałowej komisji Referat Weryfikacyjny Odznaki Imprez na Orientację nr 412. W skład referatu weszli instruktorzy Harcerskiego Klubu Turystycznego "Azymut" w Swarzędzu: Rafał M. Socha (przewodniczący), Tomasz Raatz (wiceprzewodniczący) oraz Filip Kopczyński (sekretarz). Książeczki do weryfikacji można przekazywać w trakcie piątkowych dyżurów w biurze oddziału.

kop box26 lutego 2019
Komisja Ochrony Przyrody Oddziału PTTK "Meblarz" informuje, że w dniach 24-26 maja 2019 roku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbędzie się IX Ogólnopolski Zlot Turystów Przyrodników. Organizatorem zlotu jest Komisja Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK i Oddział PTTK w Chrzanowie. Szczegółowe informacje...

grochowa pixabay cc024 lutego 2019
Mając na uwadze etykę środowiskową oraz zasady wdrażane w Unii Europejskiej, związane z zakazem stosowania plastiku jednorazowego użytku, Oddział PTTK "Meblarz" kończy z plastikiem na swoich imprezach! Prosimy, aby każdy uczestnik naszych rajdów posiadał własne naczynie do grochówki oraz sztućce wielorazowego użytku. Pomożemy środowisku i samym sobie!

azymut22 lutego 2019
Każdego roku 22 lutego obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej - święto skautów i harcerzy na całym świecie. Od ponad 30 lat w Oddziale PTTK "Meblarz" w Swarzędzu działa Harcerski Klub Turystyczny "Azymut", będący jednocześnie jednostką Związku Harcerstwa Polskiego. W tym szczególnym dniu przekazujemy dla wszystkich pozdrowienia od naszych harcerzy.

rok15 lutego 2019
Miło nam poinformować, że w dniu 7 lutego 2019 roku Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK powołała przy naszym oddziale Zespół Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej i nadała mu numer ewidencyjny CXXVII. W skład zespołu weszli: Roman Domański (przewodniczący) oraz Rafał M. Socha. W trakcie piątkowych dyżurów w biurze oddziału, wszyscy zainteresowani mogą przekazywać swoje książeczki do weryfikacji.

ptg pttk

12 lutego 2019
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK "Meblarz" informuje, że w środę 20 marca 2019 roku o godz. 16:00, Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK w Poznaniu organizuje egzaminy na nadanie i rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK. Szczegółowe informacje...

kop box24 stycznia 2019
W dniu 18 stycznia 2019 roku Zarząd Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu utworzył również oddziałową Komisję Ochrony Przyrody. W skład komisji powołano następujące osoby: Elwirę Socha - która została jej przewodniczącą, Romana Domańskiego, Joannę Korcz-Koralewską, Jana Mrulę oraz Rafała M. Sochę.