rajd rogalin

zimowy box5 stycznia 2023
Zapraszamy do udziału w 46 Zimowym Rajdzie Meblarzy, który odbędzie się w dniu 21 stycznia 2023 roku z metą w Skansenie Pszczelarskim w Swarzędzu. Celem rajdu jest przypomnienie 78. rocznicy walk o wyzwolenie Swarzędza i Wielkopolski spod okupacji niemieckiej w styczniu i lutym 1945 roku.

 

 


Regulamin 46 Zimowego Rajdu Meblarzy w dniu 21 stycznia 2023 roku z metą w Swarzędzu

1. Organizator rajdu
Organizatorem tradycyjnej zimowej imprezy jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, przy współudziale przyjaciół ze Skansenu Pszczelarskiego i wsparciu UMiG Swarzędz.

2. Cel rajdu:
- inauguracja obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku,
- uczczenie 78. rocznicy walk o wyzwolenie Swarzędza i Wielkopolski spod okupacji niemieckiej w styczniu/lutym 1945 roku,
- inauguracja roku 40-lecia Oddziału PTTK "Meblarz" i 60-lecia ruchu turystycznego PTTK w Swarzędzu.

3. Warunki uczestnictwa
Impreza jest dostępna dla wszystkich turystów. Zapisy i zgłoszenia w terminie do dnia 15 stycznia 2023 roku przyjmuje Oddział PTTK "Meblarz" Swarzędz ul. Polna 21 (Szkoła Podstawowa nr 2) w piątki (z wyjątkiem 6 stycznia), w godzinach 16.15-17.30 lub mailem biuro(at)meblarz.pttk.pl. Wpisowe wynosi 16 zł dla członków oddziału z ważną składką członkowską i 17 zł dla pozostałych uczestników. W ramach wpisowego organizator zapewnia: okolicznościowy znaczek, gorący posiłek (grochówka) do własnego naczynia, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej, opiekę przewodnicką na trasie zorganizowanej.

4. Trasy rajdu
a) trasa piesza autorska z przewodnikiem (wyjście z Rynku w Swarzędzu o godz. 10.00). Turyści biorący udział w rajdzie na tej trasie zapalą w imieniu wszystkich uczestników rajdu znicze w miejscach pamięci narodowej,
b) trasy piesze dowolne wg indywidualnych opracowań uczestników,
c) trasy kolarskie i motorowe – dowolne.

5. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana w Skansenie Pszczelarskim w Swarzędzu. Otwarcie mety, rozpalenie ogniska rajdowego i rozpoczęcie wydawania świadczeń o godzinie 12.00. Zakończenie imprezy przewiduje się około godziny 13.30.

6. Postanowienia końcowe
a) liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,
b) rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
c) młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
d) nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń,
e) uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody,
f) uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie przeciwpożarowej na terenach leśnych,
g) organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu; każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za rok 2022) posiada ubezpieczenie zawarte przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
h) interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

Udanej zimowej wędrówki i miłej, turystycznej atmosfery na trasach i mecie rajdu życzą organizatorzy!