wakacje pixabay cc0

Wojewódzki Rajd Niepodległości

25 października 2019
Zapraszamy do udziału w XXX Wojewódzkim Rajdzie Niepodległości, który odbędzie się w dniu 9 listopada 2019 roku z metą w Kobylnicy. Celem rajdu jest uczczenie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 roku. Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane są do 5 listopada 2019 roku.

 

 


Regulamin XXX Wojewódzkiego Rajdu Niepodległości w dniu 9 listopada 2019 roku z metą w Kobylnicy

1. Organizator rajdu
Organizatorem jubileuszowego, jednego z najstarszych w Wielkopolsce rajdów „niepodległościowych”, jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, przy współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy. Impreza odbędzie się przy wsparciu dotacją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

2. Cele imprezy
Uczczenie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 roku.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2019 roku w Oddziale PTTK "Meblarz", ul. Polna 21 w Swarzędzu; w każdy piątek w godz. 16.30-17.30; można również dokonać zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres Oddziału Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Zgłoszenia muszą być potwierdzone przez Oddział informacją zwrotną. Wpisowe wynosi 12 zł dla członków Oddziału z opłaconą składką członkowską za rok 2019 oraz 13 zł dla pozostałych uczestników.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek (grochówka) do własnego naczynia, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT) oraz prawo wzięcia udziału w konkursach z nagrodami.

4. Trasy rajdu
1. Trasa piesza z przewodnikiem: Swarzędz (Rynek) - Gruszczyn - Kobylnica (wyjście z Rynku w Swarzędzu o godz. 10.00, długość trasy ok. 6 km). Turyści biorący udział w rajdzie na tej trasie zapalą w imieniu wszystkich uczestników rajdu znicze w miejscach pamięci narodowej.
2. Trasy piesze dowolne według indywidualnych opracowań uczestników (np. z Ligowca, Kicina).
3. Trasy kolarskie i motorowe - dowolne.

5. Program imprezy
W czasie trwania rajdu odbędzie się konkurs dla młodzieży na temat odzyskania przez Polskę niepodległości i przebiegu Powstania Wielkopolskiego 1918 roku. Dla dzieci młodszych przewidziano tradycyjny konkurs przyrodniczy.

6. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy. Otwarcie mety i rozpoczęcie wydawania świadczeń nastąpi o godzinie 12.30. Zakończenie imprezy przewiduje się około godziny 14.00-14.30.

7. Postanowienia końcowe
1. Liczba uczestników ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie ppoż. na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu, każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2019 r.) posiada ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawarte z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu.

Do udziału w imprezie zapraszają organizatorzy!