wakacje pixabay cc0

marzanna box

25 lutego 2019
Zapraszamy do udziału w XXXI Rajdzie "Marzanna", który odbędzie się w dniu 23 marca 2019 roku z metą w Uzarzewie. Celem rajdu jest powitanie wiosny, zapoznanie z obyczajami ludowymi związanymi z nadejściem wiosny oraz oddziałowa inauguracja "Roku 2019 – Roku Młodych w PTTK", ogłoszonego dla uczczenia setnej rocznicy powołania szkolnych kół krajoznawczych.

 

 


Regulamin XXXI Rajdu "Marzanna" w dniu 23 marca 2019 roku z metą w Uzarzewie

1. Organizator rajdu
Organizatorem wiosennej imprezy turystycznej jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, przy wsparciu dotacją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz i przy współudziale przyjaciół z Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie oraz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka.

2. Cele rajdu:
- powitanie wiosny przez uczestników rajdu,
- zapoznanie z obyczajami ludowymi związanymi z nadejściem wiosny,
- zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego i parku pałacowego,
- oddziałowa inauguracja „Roku 2019 - Roku Młodych w PTTK” ogłoszonego przez ZG PTTK dla uczczenia setnej rocznicy zorganizowanego ruchu turystycznego w polskiej szkole.

3. Warunki uczestnictwa
Impreza jest dostępna dla wszystkich turystów. Zapisy i zgłoszenia w terminie do dnia 20 marca 2019 roku przyjmuje Oddział PTTK "Meblarz", Swarzędz ul. Polna 21 (SP nr 2) w piątki w godzinach 16.30-17.30 lub mailem na adres biuro(at)meblarz.pttk.pl. Koszt wpisowego wynosi: dla członków oddziału 10 zł; dla pozostałych turystów 12 zł. W ramach wpisowego organizator zapewnia: okolicznościowy znaczek, ciepły posiłek do własnego naczynia, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej oraz udział w konkursach z nagrodami:
- na najładniejszą ekologiczną (!) Marzannę
- na hasło zachęcające dzieci i młodzież do odwiedzania muzeum w Uzarzewie.

4. Trasy rajdu
Piesza zorganizowana z przewodnikiem: Swarzędz (Rynek) - Gruszczyn - Katarzynki - Uzarzewo, start o godz. 10.00 z Rynku, długość trasy ok. 7 km
Trasy dowolne według uznania i możliwości uczestników: piesze (np. z Kobylnicy, Promna, Biskupic), kolarskie i motorowe.

5. Meta rajdu
Meta będzie zlokalizowana w parku przy muzeum, w miejscu wskazanym przez jego kierownictwo. Otwarcie mety o godzinie 12.00, rozpalenie ogniska i wydawanie świadczeń o godzinie 12.15. Zakończenie imprezy ok. godziny 14.00. Powrót indywidualny autobusem komunikacji swarzędzkiej z Uzarzewa za odrębną odpłatnością (do Swarzędza lub Kobylnicy – stacja kolejowa).

6. Postanowienia końcowe
- liczba uczestników ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń, bezwzględne pierwszeństwo mają turyści, którzy dokonają zgłoszenia w regulaminowym terminie! Pozostali turyści będą przyjmowani na własne ryzyko i mogą nie otrzymać świadczeń!
- młodzież bierze udział wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
- organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników wycieczki, każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2018 roku) posiada ubezpieczenie wynikające z ubezpieczenia grupowego zawartego przez ZG PTTK; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody,
- uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na metę do godziny 13.00 tracą świadczenia a wpisowe nie podlega zwrotowi,
- interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownika rajdu,
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- obowiązuje przestrzeganie postanowień Karty Turysty,
- prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń pracowników muzeum.

Udanej wiosennej wędrówki i miłej atmosfery na trasach rajdu życzą organizatorzy!