wakacje pixabay cc0

zimowy box20 stycznia 2019
Zapraszamy do udziału w XLII Zimowym Rajdzie Meblarzy, który odbędzie się w dniu 2 lutego 2019 roku z metą w Poznaniu. Celem rajdu jest uczczenie 100. rocznicy wymarszu swarzędzkiej kompanii powstańczej do Powstania Wielkopolskiego oraz przypomnienie 74. rocznicy walk o wyzwolenie Swarzędza i Wielkopolski spod okupacji niemieckiej w styczniu i lutym 1945 roku.

 

 


Regulamin XLII Zimowego Rajdu Meblarzy w dniu 2 lutego 2019 roku z metą w Poznaniu

1. Organizator rajdu
Organizatorem tradycyjnej zimowej imprezy jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu przy współudziale przyjaciół z Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

2. Cel rajdu:
- uczczenie setnej rocznicy wymarszu swarzędzkiej kompanii powstańczej do Powstania Wielkopolskiego,
- przypomnienie 74. rocznicy walk o wyzwolenie Swarzędza i Wielkopolski spod okupacji niemieckiej w styczniu/lutym 1945 roku.

Warunki uczestnictwa.
Impreza jest dostępna dla wszystkich turystów. Zapisy i zgłoszenia w terminie do dnia 30 stycznia 2019 roku przyjmuje Oddział PTTK "Meblarz" Swarzędz ul. Polna 21 (Szkoła Podstawowa nr 2) w piątki, w godzinach 16.15-17.45 lub mailem biuro(at)meblarz.pttk.pl. Wpisowe wynosi 10,00 zł dla członków Oddziału i 11,00 zł dla pozostałych osób. W ramach wpisowego organizator zapewnia: okolicznościowy znaczek, gorący posiłek, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej, opiekę przewodnicką na trasie zorganizowanej.

3. Trasy rajdu
a) piesza zorganizowana z przewodnikiem prowadzi szlakiem przebytym w 1919 przez swarzędzkich powstańców ochotników - ze Swarzędza do Poznania. Start o godz. 9.30 (tablica pamiątkowa przy Rynku), długość trasy ok. 12 km,
b) trasy dowolne wg uznania i możliwości uczestników: piesze, kolarskie i motorowe.

4. Meta rajdu
Meta będzie zlokalizowana w obiekcie Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej nr 1 PSP w Poznaniu przy ul. Wolnica. Otwarcie mety o godz. 12.30. (w tym zwiedzanie jednostki i ciepły posiłek). Osoby zainteresowane zwiedzeniem Muzeum Powstania Wielkopolskiego przy Starym Rynku (Odwach) mogą to uczynić indywidualnie po zakończeniu imprezy (bilety wstępu normalne 10,00 zł, ulgowe 5,00 zł).

5. Postanowienia końcowe
a) liczba uczestników ograniczona,
b) młodzież bierze udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
c) organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników wycieczki, każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2018 rok) posiada ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawartego z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.; pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
d) uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody,
e) uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na metę do godziny 13.30 tracą świadczenia, a wpisowe nie podlega zwrotowi,
f) interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu,
g) impreza odbędzie się bez względu na pogodę (100 lat temu powstańcy nie liczyli na przychylna aurę...),
h) obowiązuje przestrzeganie postanowień Karty Turysty,
i) meta imprezy zlokalizowana jest na terenie czynnej jednostki straży pożarnej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń naszych przyjaciół-strażaków!
j) mile widziane będą akcenty rocznicowe, np. rozetki powstańcze.

Udanej zimowej wędrówki i miłej, turystycznej atmosfery na trasach i mecie rajdu życzą organizatorzy!