wakacje pixabay cc0

ptg pttk

23 października 2023
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK "Meblarz" informuje, że w czwartek 23 listopada 2023 roku o godz. 16:00 w budynku Domu Kultury "Jagiellonka" na Ratajach w Poznaniu, Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK organizuje egzaminy na nadanie i rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej. Kandydaci przystępujący do egzaminu zobowiązani są do złożenia na 10 dni przed egzaminem wniosku na aktualnym formularzu. Więcej informacji...