wakacje pixabay cc0

trzy korony

19 listopada 2021
Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK "Meblarz" w Swarzędzu, kolega Roman Domański został wyróżniony odznaką "25 lat w PTTK". Kolega Roman wstąpił do Towarzystwa w 1994 roku. Z uwagi na pandemię koronawirusa wręczenie odznaki nastąpiło jednak dopiero w 2021 roku. Kolega Roman jest przodownikiem turystyki pieszej i górskiej oraz instruktorem krajoznawstwa regionu.

Jest także aktywny jako turysta kajakarz, narciarz oraz znawca przyrody. Serdecznie gratulujemy!

roman domanski 01

roman domanski 02

roman domanski 03

roman domanski 04

roman domanski 05